• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man separerar bensoesyra och natriumklorid

  Bensoesyra är ett vanligt konserveringsmedel, medan natriumklorid är en av människans äldsta och mest populära smakämnen. Du kan skilja en blandning av dessa två föreningar genom att utnyttja skillnaden i löslighet. Bensoesyra är dåligt löslig i kallt vatten, medan natriumklorid löser sig väl i vatten, även vid kalla temperaturer. Många gymnasium eller college intro labs involverar ett sådant experiment för att lära eleverna hur man separerar komponenter i en blandning.

  Överför provet av bensoesyra och natriumklorid till en av 250 ml bägare.

  Lägg till 75 ml vatten.

  Rör om blandningen för att lösa upp saltet.

  Förbered ett isvattenbad i 1-liters bägaren. Placera 250 ml bägaren i isvattenbadet, men utan att låta det tippa över eller ta i vatten från isbadet. Fortsätt omrör blandningen.

  Lägg en bit av filterpapper i tratten och dämpa den något så att den håller fast vid tratten. Placera den tomma 250 ml bägaren under den och häll blandningen genom filterpappret i tratten. Bensoesyran, som inte löste upp, kommer att förbli i filterpapperet, medan natriumkloridlösningen kommer att passera.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com