• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Vad betyder en negativ förändring av entropi?

  De olika formerna av energi i den naturliga världen har en tendens att sprida sig ut. Ett vanligt exempel på detta är värme: en varm bröd färskt bröd på ett matbord släpper gradvis sin aromatiska värme i omgivningen. Denna värmeenergi var lokaliserad och ordnad inom brödens bröd, då blev den mindre lokaliserad och mindre ordnad när den spred sig in i rummet. Forskare har ett namn för den orättvisa spridningen av energi: entropi.

  Återställning av order

  Entropi är i första hand relaterad till hur energi sprids ut, men materia är indirekt involverad i entropiändringar eftersom energispridning kan orsaka att materia går in i ett mer oordnat tillstånd. Till exempel kommer komprimerade gasmolekyler naturligt att sprida sig ut i större störning som ett resultat av slumpmolekylär rörelse inducerad av termisk energi. Det är svårt att kvantifiera grader av energi och materia spridning, så inledande diskussioner om entropi fokuserar på hur entropi förändras när en viss händelse eller reaktion äger rum. En negativ förändring av entropi indikerar att sjukdomen hos ett isolerat system har minskat. Till exempel representerar reaktionen genom vilken vätskeformigt vatten fryser till is en isolerad minskning av entropi eftersom vätskepartiklar är mer oordnade än fasta partiklar.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com