• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man beräknar RRT

  Kromatografi är en process som används i vetenskap för att skilja blandningar. Grundprincipen för kromatografi är att olika föreningar av olika storlekar kommer att passera genom hinder vid olika hastigheter. Vid högtrycksvätskekromatografi (HPLC) injiceras föreningen genom en kolonn med olika storlekar av pärlor. En mindre förening passerar genom kolonnen snabbare än en större förening. Mängden tid det tar för föreningen att passera genom kolonnen är retentionstiden (RT). Den relativa retentionstiden (RRT) är jämförelsen av RT för en förening till en annan.

  Sök huvudspetsen på HPLC-utskriften. Huvudtoppet kommer att vara den största och mest framträdande toppen i produktionen.

  Läs huvudtoppens RT. Detta kan läsas genom att titta på när toppen börjar och när den stannar. Om toppen börjar vid 6,5 minuter och slutar vid 9,5 minuter, så är RT 3 minuter.

  Hitta toppen av intresse. Detta kan vara vilken topp du vill beräkna RRT. Läs RT av den toppen. Om toppen börjar vid 1 minut och slutar vid 2,5 minuter, så är RT 1,5 minuter.

  Dela RT av toppens topp med RT av huvudtoppet för att hitta RRT av toppen av intresse . I vårt fall skulle detta vara 1,5 minuter /3 minuter, eller 0,5.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com