• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Vilken halogen har den minsta attraktionen för elektroner?

  Halogenerna är reaktiva kemiska element som finns i grupp 17 i det periodiska systemet. Listat av ökande storlek och massa, är de: fluor, klor, brom, jod och astatin. Fluor har 9 elektroner, klor har 17, brom har 35, jod har 53 och astatin har 85. Ju större atomen är, desto svagare är attraktionen för elektroner.

  Attraktion och Coulombs lag

  När elektroner i en atom ökar i antal ökar atomraden. Bindning av laddningar, som de som finns i atomen, följer det matematiska förhållandet som kallas Coulombs lag,

  F = K · QiQ2 /R2 = K · Q2 /R2

  Där F är Kraften för attraktion mellan partiklarna, K är en konstant, Q är laddningen av både protonen och elektronen och R är avståndet från varandra i genomsnitt. Från denna ekvation ses det, ju större en atom är, desto svagare är attraktionen för elektroner.

  Ytterligare faktorer

  All en atomers positiva laddning ligger i centrum. Elektroner närmare centrum hålls tättare när protonantalet ökar. Emellertid hålls yttersta elektronerna mindre tätt eftersom inre elektroner skyddar dem. Av denna anledning är det astat som har minst attraktion för dess yttre elektroner. Det har också den minsta tendensen att få mer.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com