• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Plastförbindningsmetoder

  Konsumenterna har tillgång till ett antal olika metoder för att sammanfoga plastmaterial tillsammans. Medan vissa metoder är utformade för specifika tillämpningar kan andra användas för allmänt ändamål med plastförband. Några av de mer populära metoderna för att ansluta plast tillsammans inkluderar lösningsmedelsbindning, vibrationssvetsning och induktionssvetsning. Ett annat sätt att gå ihop med plastkomponenterna är genom enkel mekanisk fastsättning.

  Lösningsmedelbindning

  Lösningsmedelsbindning används traditionellt endast vid anslutning till termoplast. Lösningsmedelsbindning involverar beläggning av plast med ett lösningsmedel och klämmer dem ihop. Lösningsmedlet mjukar plasten och när den avdunstar, är plasten bundna ihop.

  Svetsning

  Plast som polypropen som är svåra att svetsa är vanligtvis bunden genom induktionssvetsning. Vibrationssvetsning är effektiv men används ofta endast när andra bindningsmetoder är opraktiska. Vibrationssvetsning innebär att man förenar två plaster och vibrerar en av dem. Vibrationerna skapar friktion, som värmer plasten och svetsar dem ihop. För att utföra en induktionssvets placeras plast runt ett metallobjekt och går genom ett magnetfält, vilket gör att plasterna värms och svetsas ihop.

  Mekanisk fästning

  Mekanisk fästning används när precision bindning är inte nödvändig. Detta är det enklaste sättet att ansluta till plast. Mekanisk fästning passar bättre för att ansluta till starkare plast. Mekanisk fastsättning innebär att man förenar plast tillsammans med enkla fästdon som spärrar och spikar.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com