• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur är syror och baser olika?

  Alla vätskor kan kategoriseras som antingen syror eller baser beroende på deras pH, vilket är ett mått på en substans surhet på pH-skalan. PH-skalan varierar mellan 0 och 14. Något under 7 är surt, allt över 7 är grundläggande och 7 är neutralt. Ju lägre ett ämnes mått på pH-skalan är desto mer surt är det och ju högre ju mer grundläggande det är. Alla ämnen mäts i jämförelse med destillerat vatten, som har ett neutralt pH av 7.

  Syror

  En syra är ett ämne som har ett mått på under 7 på pH-skalan. Arrhenius-definitionen av en syra är en förening som innehåller väte och kan lösas upp i vatten för att frigöra vätejoner i lösning. Syror är därför protondonatorer som ökar koncentrationen av hydroniumjoner i lösning.

  En syras styrka mäts genom hur lätt syran avger en positiv väteatom eller proton i vatten. Ju lättare en syra dissocierar och avger en proton i vatten, desto starkare är syran.

  Syror är frätande för metaller, sura till smak och gör litmuspapper röd. Vanliga syror inkluderar saltsyra, som används vid matning av mat och har ett pH av 1; vinäger, som har ett pH av 2,9; och mjölk, som har ett pH på 6,6.

  Baser

  En bas är en kemikalie som mäter över 7 på pH-skalan. Arrhenius-definitionen av en bas är en förening som löser upp i vatten för att frigöra hydroxidjoner (OH-) i lösning. Baser är protonacceptorer som ökar koncentrationen av hydroxidjoner och minskar koncentrationen av hydroniumjoner i lösning. Baser gör litmuspapper blå, och de är hala som tvål. Vanliga baser inkluderar flytande avloppsrenare, som har ett pH av 14; mjölk av magnesium, som har ett pH av 10,5; och bakpulver, som har ett pH på 8,4.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com