• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man beräknar Dew Point

  Enligt International Research Institute for Climate and Society vid Columbia University definieras daggpunkten som "... den temperatur som luften måste kylas med konstant tryck för att det ska bli mättat , dvs den relativa fuktigheten blir 100 procent. " Vad det innebär, i enkla termer, är att daggpunkten är den temperatur vid vilken fuktigheten i luften blir flytande vatten. Det är en komplicerad beräkning för att bestämma daggpunkten, men enligt Mark G. Lawerence i ett 2005-papper publicerat genom American Meteorological Society finns det en relativt enkel approximation som kan användas.

  Subtrahera relativ luftfuktighet från 100.

  Dela det svaret med 5 och avmarkera ditt resultat.

  Dra det svar du skrev ned från den aktuella temperaturen i grader Celsius. Resultatet är en rimlig approximation av daggpunkten i grader Celsius.

  Tips

  Det finns online daggpunktsräknare som beräknar daggpunkten för dig. Se avsnittet Resurser.

  Varning

  Tänk på att denna procedur är en approximation, om än en bra.

  Se till att temperaturen du använder är i Celsius.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com