• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Vetenskapsprojekt: Effekten av temperatur på vätskor

  En vätska definieras som vätskeformigt material utan fast form men en fast volym; det är en av de tre tillståndets tillstånd. En vätska har förmågan att strömma såväl som ta form av en behållare. Samtidigt motstår det kompression och upprätthåller en relativt konstant densitet. Med tanke på att temperaturen direkt påverkar molekylernas kinetiska energi i en vätska kan effekterna av temperatur på vätskor beskrivas med avseende på den kinetiska molekylära teorin.

  Värme

  En ökning i temperaturen på en vätska orsakar en ökning av dess molekylers genomsnittliga hastighet. När temperaturen på en vätska ökar, rör molekylerna snabbare och därmed ökar vätskans kinetiska energi. Ju högre vätskans temperatur ju desto lägre viskositeten är, sedan en ökning av kinetisk energi minskar krafterna i intermolekylär attraktion. Viskositet är den mängd som beskriver vätskans motståndskraft mot flöde. Eftersom kinetisk energi är direkt proportionell mot temperaturen bildar en vätska som uppvärms tillräckligt en gas. Denna egenskap kan visas i experiment med värme vätskor. En Bunsenbrännare är en av de vanligaste metoderna för uppvärmning av vätskor i vetenskapslaboratorier.

  Kallväxel

  När vätskans temperatur sjunker, sänker hastigheten på molekylerna. Eftersom molekylhastigheten saktar ner minskar också den kinetiska energin, vilket ökar vätskans intermolekylära attraktion. Denna attraktion i sin tur gör vätskan mer viskös eftersom viskositeten är omvänt proportionell mot vätskans temperatur. Om en vätska kyles tillräckligt, kommer den då sannolikt att kristallisera, förvandlas till sin fasta form. Denna egenskap kan visas i ett enkelt experiment som involverar en frys och olika typer av vätskor.

  Temperatur

  Vätskans densitet påverkas av temperaturförändringar. Att öka temperaturen minskar i allmänhet dess densitet och vice versa. Under experiment, med avseende på volymen, expanderar vätskor i allmänhet vid upphettning och kontrakt vid avkylning. I enklare termer ökar vätskorna i volym med betydande temperaturökning och minskning av volymen med signifikant minskning av temperaturen. Ett anmärkningsvärt undantag är emellertid vatten som har en temperatur mellan 0 ° C och 4 ° C.

  Övergångsstater

  Under experimenten, när vätskans temperatur förändras, genomgår vätskan vissa omvandlingar som påverkar dess existens. När en vätska uppvärms till exempel, kommer den att evaporera och förvandlas till ett gasformigt tillstånd. Den punkt där en vätska ändras i gas kallas dess kokpunkt. När temperaturen sänks till en nivå där vätskan kristalliserar och blir en fast, är den punkt där den ändrar sitt tillstånd känd som dess fryspunkt.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com