• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man hittar massprocent

  Massprocent är ett sätt att uttrycka koncentrationen av en upplöst substans i en lösning. Massprocent avser förhållandet (uttryckt i procent) av en massa av en förening i lösningen till lösningens totala massa. Exempelvis beräkna massprocentkoncentrationen för lösningen erhållen genom upplösning av 10 g natriumklorid (NaCl) och 6 g natriumbikarbonat (NaHCO3) i 120 g vatten.

  Tillsätt massa av alla föreningar i lösningen, inklusive lösningsmedlet, för att beräkna totallösningen av lösningen. I exemplet är lösningsmassan lika med massa (NaCl) + massa (NaHCO3) + massa (vatten) = 10 g + 6 g + 120 g = 136 g.

  Dela massan av det första upplösta komponenten genom lösningsmassan och multiplicera sedan resultatet med 100 för att beräkna massprocenten. I vårt exempel är den första upplösta föreningen NaCl; massprocenten är (10 g /136 g) x 100 procent = 7,35 procent.

  Dela massan av den andra upplösta komponenten genom massa av lösningen följt av att multiplicera med 100 för att beräkna massprocenten. I detta exempel är den andra upplösta föreningen NaHCO3 och dess massprocent är (6 g /136 g) x 100% = 4,41 procent.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com