• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Vad är nackdelarna med HPLC?

  Högpresterande vätskekromatografi (HPLC) är en laboratorieteknik som används för att separera och identifiera föreningar. Det är en typ av kolonnkromatografi som bygger på olika polariteter av föreningar i en lösning för att separera dem. HPLC skiljer sig från standardkolonnkromatografi eftersom den använder tryck för att tvinga lösningen genom kolonnen snabbare och producerar därför snabbare och ibland mer exakta resultat. Målet är att separera föreningar i kolonnen och få dem att gå separat.

  Coelution

  På grund av HPLC: s hastighet och beroende av olika polariteter av föreningar, två föreningar med liknande struktur och polariteter kan lämna kromatografiapparaten samtidigt eller nästan samtidigt. Detta kallas coelution. Coelution gör att bestämma exakt vilken del av blandningen som elueras vid vilken tidpunkt det är svårt.

  Adsorberade föreningar

  HPLC använder vanligtvis en glasskolonn fylld med pärlor av olika material. Blandningarna som tvingas genom kolonnen har kemikalier som binder med olika styrkor till pärlorna. Styrkan av bindningen, som beror på likheten i polaritet, bestämmer hur länge kemikalien kommer binda till pärlan innan den släpps. Vissa föreningar binder så starkt att de i huvudsak aldrig släpps från pärlorna i kolonnen och mäts aldrig i lösningen som lämnar kolonnen.

  Kostnadsfri

  ​​Typiska laboratorieseparationstekniker innebär att man utvecklar en analys, eller separationsmetod och sedan genomföra den analysen för separering av individuella föreningar från en lösning. Men detta resulterar vanligtvis i flera lösningar som också måste genomgå förfaranden, vilket leder till en exponentiell ökning av komplexiteten. Fastän HPLC ofta kan förenkla och påskynda denna process kan kostnaden för att utveckla en HPLC-apparat bli enorm. Utveckling av en HPLC-apparat, även om den är mycket effektivare, är mycket dyrare än att utveckla andra analyser för att separera föreningar. Det gör det inte ekonomiskt genomförbart för många små privatägda laboratorier.

  Komplexitet

  HPLC används inte bara för att separera enkla föreningar, det används också för att isolera specifika proteiner ur en cellulär blandning. I detta fall beläggs pärlorna i kolonnen vanligtvis med en antikropp som är specifik för proteinet du behöver samla. Proteinerna binder antikropparna och den återstående lösningen passerar genom kolonnen, sedan frisätts proteinerna med en annan lösning och uppsamlas. Detta kräver en högt kvalificerad tekniker att övervaka kolumnen hela tiden och se till att processen går precis som planerat.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com