• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man bestämmer högsta ioniseringsenergin

  Ioniseringsenergi är den mängd energi som behövs för att jonisera en atom eller sparka en elektron av. Olika element har olika joniseringsenergier, som kan beräknas med hjälp av approximationer baserade på kvantmekanik eller uppmätta experimentellt. Båda dessa är ganska utmanande uppgifter. Lyckligtvis uppvisar det periodiska bordet emellertid några enkla joniseringsenergitrender. Så om du har en grupp av element och du vill ta reda på vilken som har den högsta joniseringsenergin, kan du ofta bara titta på det periodiska tabellen för att ta reda på.

  Hitta varje element du vill jämföra på det periodiska tabellen. Om du har fluor, svavel och litium, till exempel är fluor i kolumn 17, svavel ligger i kolumn 16 och litium finns i kolumn 1.

  Bestäm vilka element som ligger högst och längst till höger. I allmänhet ökar joniseringsenergierna när du går över det periodiska bordet till höger. När du går upp det periodiska bordet ökar joniseringsenergierna också. För att fortsätta exemplet ligger fluor högst och längst till höger, så det har den högsta joniseringsenergin.

  Placera de övriga elementen i gruppen från högsta och längst till höger ner till lägsta och längst till vänster . Det här är deras joniseringsenergier. För att fortsätta exemplet har fluor en högre joniseringsenergi än svavel, som har en högre joniseringsenergi än litium.

  Observera att väte är något av en anomali - dess joniseringsenergi ligger mellan kol- och kväveoxid, men det brukar placeras i kolumn 1. Om väte är i gruppen, behandla det som om det var mellan kol och kväve.

  TL; DR (för länge, läste inte)

  Dessa trender är användbara vid breda generaliseringar med många undantag. Om du behöver veta den faktiska joniseringsenergin hos ett element är det bäst att helt enkelt leta upp det. Kemister och fysiker har uppmätt och beräknat joniseringsenergier för nästan alla element. Uppgifterna är allmänt tillgängliga.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com