• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Fysiska egenskaper hos kvävegas

  Kväve utgör största delen av jordens atmosfär: 78,1 volymprocent. Det är så inert vid standard temperatur och tryck att det kallades "azote" (betyder "utan liv") i Antoine Lavoisiers Metod för kemisk nomenklatur. Kväve är dock en viktig del av livsmedels- och gödningsmedelsproduktionen och en beståndsdel i DNA för alla levande saker.

  Egenskaper

  Kvävegas (kemisk symbol N) är i allmänhet inert, icke-metallisk, färglös , luktfri och smaklös. Dess atomnummer är 7 och det har en atomvikt på 14,0067. Kväve har en densitet på 1,251 gram /liter vid 0 C och en specifik gravitet på 0,96737, vilket gör den lite ljusare än luften. Vid en temperatur av -210,0 C (63K) och en resurs på 12,6 kilopascaler når kväve sin trippelpunkt (den punkt som ett element kan existera i gasformiga, flytande och fasta former samtidigt).

  Övriga stater

  Vid temperaturer under kväveens kokpunkt -195,79 C (77K) kondenseras gasformigt kväve till flytande kväve, en vätska som liknar vatten och förblir luktfri och färglös. Kväve stelnar vid en smältpunkt av -210,0 C (63K) i en fluffig fast liknar snö.

  Molekylär bindning

  Kväve bildar trivalenta bindningar i de flesta föreningar. Faktum är att molekylärt kväve uppvisar den starkaste möjliga naturliga trippeln på grund av de fem elektronerna i atomens yttre skal. Denna starka trippelbindning, tillsammans med kväveens höga elektronegativitet (3,04 på Pauling-skalan), förklarar dess nonreaktivitet.

  Användning

  Kvävegas är användbar i industriella och produktionsinställningar på grund av dess överflöd och icke-reaktivitet . Vid livsmedelsproduktion kan kvävegasundertryckningssystem släcka bränder utan rädsla för kontaminering. Järn, stål och elektroniska komponenter, som är känsliga mot syre eller fukt, produceras i kväveatmosfär. Kvävegas kombineras vanligen med vätegas för att producera ammoniak.

  Potential

  2001 uppgav "Nature" att Carnegie Institution of Washington-forskare kunde omvandla gasformigt kväve till ett fast tillstånd genom att utsätta gasformen till intensivt tryck. Forskarna pressade ett kväveprov mellan två diamantstycken med en kraft motsvarande 1,7 miljoner gånger atmosfärstrycket, vilket förvandlade provet till ett klart, starkt liknar is, men med en kristallstruktur som diamant. Vid temperaturer under -173,15 ° C (100K) förblev provet ett fastämne när trycket avlägsnades. När det återvänder tillbaka till gasformigt kväve släpper ut stora mängder energi, ledande fysikprofessor Dr Richard M. Martin spekulerar på dess användning som raketbränsle.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com