• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Vad är variabel valens?

  Elektroner finns i orter runt en atomkärna. Ju högre bana nummer, desto större är elektronernas avstånd från kärnan. Atomer försöker uppnå ett stabilt tillstånd som liknar de ädelgaser eller de inerta elementen i deras yttersta omlopp genom att acceptera eller donera elektroner. Denna egenskap kallas atomens valens.

  TL; DR (för länge, läste inte)

  Vissa element skiljer sig åt i sin förmåga att kombinera med andra element beroende på reaktionens beskaffenhet ; Denna egenskap kallas variabel valens. Exempelvis uppvisar järnet i järnoxid en valens av +2, medan den i ferricoxid har en valens av +3.

  Valens och bindning

  Elektronerna i banan närmast kärnan hålls tättare än i de yttre banorna. Atomer strävar efter att uppnå den elektroniska tillstånd som liknar den för den inerta gasen som den är närmast i det periodiska bordet. De gör detta genom att donera överflödiga elektroner till en annan atom eller genom att acceptera elektroner från en annan atom. När dessa valenselektroner doneras eller accepteras bildas en jonbindning mellan de deltagande atomerna. När atomer delar valenselektronerna mellan sig, leder det till bildandet av ett kovalent bindemedel.

  Variabel Valens

  Vissa element kombinerar med andra atomer, donerar, accepterar eller delar elektroner i olika proportioner beroende på reaktionens art. Till exempel kombinerar järn med syre för att bilda järnoxid samt järnoxid. Vid bildandet av järnoxid uppvisar järn en valens av +2, medan den i järnoxid har en valens av +3. Detta kallas variabel valens.

  Element med variabel valens

  Övergångsmetaller nickel, koppar, tenn och järn uppvisar variabel valens. Nonmetals som kväve och syre visar också variabel valens. Produkterna som bildas som ett resultat av reaktion med de olika valensatomerna skiljer sig åt i deras egenskaper. I exemplet ovan är järnoxid icke magnetisk medan järnoxid har magnetisk karaktär. På liknande sätt visar väte en valens av +2 i väteperoxid och en valens av +1 i fall av vatten; väteperoxid är starkt surt i naturen, medan vattnet är neutralt.

  Representation av variabel valens

  Det är en praxis att ange valensen hos ett element med variabel valens genom att använda den rätta romerska siffran som ett superskript placerat bredvid elementets symbol. Exempelvis anger skrivning PVCl5 att fosfor har en valens av +5 i fosforpentaklorid.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com