• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Exempel på additiv inverse-egenskap

  I matematik kan du lösa tänka på en invers som nummer eller operation som "ångrar" ett annat nummer eller operation. Exempelvis är multiplikation och delning inversa operationer eftersom det en gör, den andra ångrar; om du multiplicerar och sedan delar med samma belopp hamnar du tillbaka där du började. En omvänd additiv, å andra sidan, gäller bara tillägg som namnet antyder, och det är numret du lägger till en annan för att få noll.

  TL; DR (för lång; läste inte)

  Tillsatsen invers för alla siffror är samma nummer med det motsatta tecknet. Till exempel är det additiva inverset av 9 -9, det additiva inverset av - z
  är z
  , det additiva inverset av ( y - x
  ) är - ( y - x
  ) och så vidare.
  Definiera Additive Inverse

  Du kan intuitivt se att tillsatsen invers för alla siffror är samma nummer med motsatt tecken. För att verkligen förstå det hjälper det att föreställa sig en rad med siffror och arbeta igenom några exempel. och räkna tillbaka upp till 9. För att komma tillbaka till noll räknar du 9 rymden bakåt på linjen eller i negativ riktning. Eller, för att uttrycka det på ett annat sätt, du har:

  9 + -9 \u003d 0

  Således är tillsatsinversionen av 9 -9.

  Vad händer om du startar genom att räkna bakåt på siffran, i negativ riktning? Om du räknar bakåt med 7 platser, hamnar du på -7. För att komma tillbaka till noll måste du räkna framåt med 7 platser, eller för att säga det på ett annat sätt måste du börja vid -7 och lägga till 7. Så du har:

  -7 + 7 \u003d 0

  Detta innebär att 7 är den additiva inversen av -7 (och vice versa).


  Tips

 • Tillsatsen invers är en relation som fungerar båda vägarna. Med andra ord, om ett tal x
  är det additiva inverset för ett tal y, är då y
  automatiskt det additiva inverset till x.  Använda additiv omvänd egenskap

  Om du studerar algebra är den mest uppenbara tillämpningen för den additiva inversa egenskapen att lösa ekvationer. Tänk på ekvationen x
  2 + 3 \u003d 19. Om du har blivit ombedd att lösa för x
  måste du först isolera den variabla termen på en sida av ekvationen.

  Tillsatsinversionen av 3 är -3, och vet att du kan lägga till den på båda sidor av ekvationen, vilket har samma effekt som att subtrahera 3 från båda sidor. Så du har:

  x
  2 + 3 + (-3) \u003d 19 + (-3), vilket förenklar till:

  x
  2 \u003d 16

  Nu när den variabla termen är av sig själv på en sida av ekvationen kan du fortsätta lösa. Bara för posten skulle du använda en kvadratrot på båda sidor och nå svaret x
  \u003d 4; detta är emellertid bara möjligt eftersom du först använde din kunskap om den additiva omvända egenskapen för att isolera x
  2-termen.

 • © Vetenskap https://sv.scienceaq.com