• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Vad är skillnaderna mellan litmuspapper och pH-band?

  Kemikalier och lösningar klassificeras ofta som sura, grundläggande eller neutrala. Dessa egenskaper bestäms av pH-skalan, som sträcker sig från 0 till 14. Låga pH-värden betraktas som sura, höga värden kallas grundläggande och värdena omkring 7 är neutrala. Människor behöver mäta pH eftersom det påverkar de flesta livsformer, till exempel kan en liten förändring i jordens pH döda hela grödor. Minsta förändringar i människokroppens pH kan orsaka hälsoproblem.

  För att mäta surhetsgraden eller alkaliniteten hos en flytande person, använd Litmuspapper eller pH-remsor. PH-remsorna bestämmer pH-värdet medan Litmuspapper endast indikerar om ämnet är surt eller alkaliskt.

  Hur fungerar litmuspapper?

  Både Litmuspapper och pH-remsor är små remsor av papper belagt med en kemisk substans som kommer att genomgå en reaktion när den kommer i kontakt med den vätska som testas. Litmuspapper kommer i två färger: röd eller blå. Rött litmuspapper blir blått om det kommer i kontakt med en bas, alternativt blir blått litmuspapper rött med syror. Detta är ett prov eller en typ av test som endast fungerar med sura eller basiska vätskor. Neutrala lösningar ger ingen färgförändring, även om det finns några märken med blått litmuspapper som blir lila om ämnet är neutralt.

  Hur fungerar pH-remsor?

  pH-band byter färg när de kommer i kontakt med en lösning. Färgen måste jämföras med ett diagram för att få ett tal och bestämma om vätskan är sur, grundläggande eller neutral. Om du t ex testar en citrusjuice kommer färgförändringen att hända runt 1 eller 2 pH-nivån (sur), medan vattnet skulle ändra färg runt 7 (neutralt).

  pH-band anses vara mer känsligt än Litmuspapper eftersom Litmuspapper inte kan ge kvantitativa resultat. Valet av vilken metod som är lämplig beror på de krav eller känslighet som krävs för testet.

  Både pH-band och litmuspapper är snabba, billiga och lättanvända metoder för att mäta surheten eller alkaliniteten hos ett ämne , men det är värt att notera att pH-remsor inte bestämmer det exakta pH-värdet. Endast pH-mätare, instrument som mäter vätejonaktiviteten i ett ämne kan bestämma det.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com