• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Är förmågan att lösa metaller en fysisk eller kemisk egenskap?

  Lösning av metaller är en kemisk egenskap som äger rum när vatten eller starka syror reagerar med metallföremål. Kemiska krafter drar metallatomer från föremålet, vilket får den att brytas isär och lämna atomerna flyta fritt i lösning. Löslighet beror på de involverade syrorna och metallerna. Bly och järn reagerar lätt, medan platina och guld är mycket svårare att lösa upp.
  Fysiska mot kemiska egenskaper

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com