• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Aciditetsnivåer för funktionella grupper

  Allt liv på planeten består av fyra grundläggande kemikalier; kolhydrater, lipider, proteiner och nukleinsyror. I kärnan innehåller alla dessa fyra molekyler kol och väte och ingår i en vetenskapsgren som kallas biokemi som blandar biologi och organisk kemi. Medan de fyra kategorierna har vissa likheter ändrar inkluderingen av olika grupper av atomer, kallad funktionella grupper, fullständigt kemikaliens funktion. Medan många av dessa funktionella grupper inte har någon effekt på pH, kan vissa av dessa funktionella grupper ändra vätskans pH i en organisme. Att upprätthålla ett pH-värde är avgörande för organismernas välbefinnande, så det är viktigt att veta hur dessa funktionella grupper interagerar.
  Definition av syror och baser

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com