• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man beräknar kemiskt syrebehov

  Kemiskt syrebehov, eller COD, är ett test som mäter mängden organiska föreningar i vatten. Mer specifikt är testet ett förfarande för nedbrytning av föroreningar i vatten efter två timmars kokning av vattnet i en lösning av kaliumdikromat. Om COD är hög är mängden föroreningar i testprovet hög. COD-testet involverar ett ämne, som är ett prov tillverkat genom tillsats av reagenserna av syra och ett oxidationsmedel till destillerat vatten. Det finns en formel för beräkning av COD.

   Tänk på formeln för COD-beräkning: (a - b) XCX 8000 /volymen för provet i mL.

   Låt "a" representera titranten som används för ditt prov uttryckt i ml.

   Låt "b" representera titranten som används för ditt tomma prov i ml. . Ditt resultat kommer att uttryckas i milligram per liter.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com