• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur kan vi kontrollera renhet hos ett ämne?

  Om det gäller tillverkning, matlagning eller rengöring är ämnen mest effektiva när de är rena. Renhet kan definieras som frånvaro av föroreningar - eller andra typer av material än själva ämnet. Du kan använda många tester för att kontrollera renhet, allt från enkel visuell jämförelse till sofistikerade laboratorietekniker.
  Fysisk jämförelse med en ren standard.

  Ett av de enklaste sätten att kontrollera renhet hos något ämne är att jämföra ämnet med ett certifierat rent prov. Till och med fysiska jämförelser kan avslöja mycket om ett provs renhet. Visuell jämförelse kan avslöja förekomsten av stora föroreningar, till exempel smuts eller andra olikfärgade föroreningar. Om ämnet är giftfritt kan ett luktprov användas för att jämföra det med det rena provet. Eventuella olika lukt indikerar förekomsten av minst en orenhet. Om ämnet är ätbart kan ett smakprov utföras. En skillnad mellan ämnets smak och smaken på det rena provet antyder närvaron av föroreningar.
  Bestämning av smältpunkt och kokpunkt

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com