• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man kombinerar element till formföreningar

  Många kemiska element i det periodiska systemet kan kombineras för att bilda föreningar. Men inte alla elementen kombineras på samma sätt. Det är viktigt att ta hänsyn till de enskilda egenskaperna hos varje element innan du skriver den kemiska föreningen som bildas från att kombinera dem. De vanligaste typerna av föreningar är metallföreningar, joniska föreningar och kovalenta föreningar. Det skiljer också mellan organiska och oorganiska föreningar. Det är användbart att veta hur man kombinerar element för att bilda föreningar eftersom de kemiska föreningarna är de grundläggande komponenterna i kemi.

   Skillnaden mellan metaller, icke-metaller och metalloider. Metallerna är vanligtvis till vänster och mitten av det periodiska systemet. De är bra ledare av elektricitet. Koppar är ett exempel. Metalloiderna består av bor, kisel, geranium, arsen, antimon, tellur och polonium. De har egenskaper hos både metaller och icke-metaller. De icke-metallerna är till höger om det periodiska systemet, med undantag av väte. De icke-metallerna är antingen gaser eller spröda fasta ämnen. De leder inte mycket bra el. Ett exempel är kväve.

   Förstå hur metaller bildar metallbindningar. Metallbindningar beskriver den fria rörelsen för elektroner som uppstår när element av samma metall kombineras. Zink är ett exempel.

   Vet vilka element som har hög elektronegativitet. Element i grupp 17 har en hög elektronegativitet, vilket är önskan att dra in elektroner från ett annat element när en bindning bildas. Anledningen till detta är att elementen i grupp 17 har sju valenselektroner. Därför behövs endast en elektron till för att slutföra oktetten.

   Vet vilka element som har låg elektronegativitet. Elementen i grupp 1 har den lägsta elektronegativiteten eftersom de bara har en elektron i sitt valensskal.

   Analysera kombinationen av ett metalliskt element med ett icke-metalliskt element. Resultatet av att kombinera en metall med en icke-metallisk är en jonisk bindning. I en jonbindning överförs elektronerna. Eftersom många av de icke-metallerna har en hög elektronegativitet, och metallerna i grupperna 1 och 2 har mycket låga elektronegativiteter, kombineras sådana element för att bilda en jonisk bindning. Ett exempel är kaliumklorid eller KCl.

   Analysera kombinationen av icke-metaller. Om du kombinerar två eller flera element som är icke-metalliska, överförs inte elektronerna. Istället kommer elektronerna att delas, vilket är vad som sker i en kovalent bindning. Ett exempel på en kovalent bindning är NO2 eller kvävedioxid.

   Skill mellan organiska och oorganiska föreningar. Organiska föreningar innehåller kol, och oorganiska föreningar gör det inte. Till exempel är CH4 ett exempel på en organisk förening, medan MgBr2 är ett exempel på en oorganisk förening.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com