• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Vad är en konduktivitetsmätare?

  En konduktivitetsmätare mäter mängden elektrisk ström eller ledningsförmåga i en lösning. Konduktivitet är användbar för att bestämma den allmänna hälsan hos en naturlig vattenkropp. Det är också ett sätt att mäta förändringar i avloppsvatten vid vattenreningsverk. Konduktivitetsmätare är vanliga i varje vattenbehandlings- eller övervakningssituation, liksom i miljölaboratorier. Enligt miljöskyddsbyrån kostar en bra konduktivitetsmätare cirka $ 250.
  Hur en konduktivitetsmätare fungerar

  Mätaren är utrustad med en sond, vanligtvis handhållen, för mätningar på plats eller på plats. Efter att sonden placerats i vätskan som ska mätas, tillför mätaren spänning mellan två elektroder inuti sonden. Elektriskt motstånd från lösningen orsakar ett spänningsfall som läses av mätaren. Mätaren konverterar denna avläsning till milli- eller mikromos eller milli- eller mikroSiemens per centimeter. Detta värde indikerar det totala lösta fastämnet. Totalt löst fast material är mängden fasta ämnen som kan passera genom ett glasfiberfilter.
  Konduktivitet Grunder

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com