• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Skillnad i egenskaper för huvudgrupp &övergångsmetaller

  Den periodiska tabellen över elementen är indelad i nio grupper av element, baserat på ett antal olika egenskaper. Bland dessa grupper är övergångsmetaller och huvudgruppsmetaller. Huvudgruppsmetaller är faktiskt en samling alkalimetaller, jordalkalimetaller och på annat sätt oklassificerade metaller. Alla metaller är goda ledare av elektricitet och värme, även om olika grupper har mycket märkbara skillnader.
  Valenselektroner

  Elektroner kretsar kring en atomkärnan i ett antal skal. Antalet upptagna skal beror på elementet. De specifika elektronerna som atomer delar för att bilda bindningar med andra atomer kallas valenselektroner. Övergångsmetaller är den enda gruppen av element vars valenselektroner finns i mer än ett skal eller energinivå. Detta möjliggör många oxidationstillstånd. Andra grupper av element har bara valenselektroner i det yttersta elektronskalet.
  Bonds

  Atomer kan ha två typer av bindningar: kovalent och joniskt. Kovalenta bindningar uppstår när ett eller flera par elektroner delas mellan två atomer, medan joniska bindningar inträffar när en atom förlorar en elektron till en annan atom. Övergångsmetaller tenderar att bilda kovalenta bindningar lättare än huvudgruppsmetaller eftersom övergångsmetaller är mer elektronegativa än huvudgruppsmetaller. Huvudgruppsmetaller bildar bindningar som är elektriskt neutrala, medan övergångsmetaller tenderar att bilda bindningar som har ett överskott av negativa joner.
  Reaktivitet

  Några av huvudgruppsmetallerna är de mest reaktiva av alla element i periodiska tabellen. Alkalimetallerna sjunker i reaktivitet från toppen av gruppen, litium, till den tyngre änden, inklusive kalium. Detta beror på att deras valenselektroner finns i kretsloppet. De inre elektronerna avbryter mycket av den positiva laddningen i kärnan, vilket gör det lätt för valenselektronen att reagera med andra element. Övergångsmetaller håller bättre på sina valenselektroner vilket gör det svårare för dem att reagera med andra element. Därför kan bly, en övergångsmetall, hittas oreagerad i naturen, medan natrium, en huvudgruppsmetall, nästan alltid är bunden med ett annat element.
  Fysikaliska egenskaper

  Övergångsmetaller har de högsta tätheterna av varje grupp på det periodiska bordet och deras täthet ökar stadigt och gradvis. De har högre smältpunkter än huvudgruppsmetaller, enligt University of West Indies. Övergångsmetaller har ett högre förhållande mellan laddning och radie än huvudgruppsmetaller och är de enda metaller som är kända för att producera paramagnetiska föreningar. Övergångsmetaller används som katalysatorer i reaktioner oftare än huvudgruppsmetaller.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com