• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Exempel på kollektiv egendom

  Frostskyddsmedel för fordon, njuredialys och användning av bergsalt för att göra glass verkar inte som om de skulle ha något gemensamt. Men de är alla beroende av lösningarnas sammansatta egenskaper. Dessa egenskaper är de fysikaliska egenskaperna hos lösningar som endast beror på förhållandet mellan antalet partiklar av lösta ämnen och lösningsmedel (t.ex. salt i vatten) i lösningen och inte på identiteten hos det lösta ämnet.

  Den mänskliga kroppens celler, växtceller och lösningar som frostskyddsmedel och glass beror på kolligativa egenskaper.

  TL; DR (för långt; läste inte)

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com