• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Vilka är funktionerna med kolsyraanhydras?

  Kolanhydras är ett avgörande enzym som fungerar i djurceller, växtceller och i miljön för att stabilisera koldioxidkoncentrationer. Utan detta enzym skulle omvandlingen från koldioxid till bikarbonat, och vice versa, vara extremt långsam, och det skulle vara nästan omöjligt att genomföra livsprocesser, såsom fotosyntes i växter och människor som andas ut koldioxid under andning. Även om den har många gynnsamma funktioner kan den också skada människokroppen, till och med orsaka vissa former av cancer.
  Hos människor

  Koldioxid produceras som avfall från nedbrytning av socker och fett och i andning, så det måste transporteras genom kroppen till lungorna. Kolsyreanhydras omvandlar CO2 till kolsyra när det transporteras av blodceller innan det omvandlas till koldioxid. Eftersom många kroppsfunktioner är beroende av ett visst pH, justerar kolanhydras surheten i den kemiska miljön för att förhindra skador på kroppen.
  I växter

  Som djurceller transporterar växtceller koldioxidgas som bikarbonat innan du konverterar den tillbaka för att använda den i fotosyntes för att generera näring för växten. En skillnad är att växtceller får koldioxid från luft och jord istället för att producera den. Strukturen kan vara nästan helt annorlunda eftersom den har en annan aminosyrasekvens och använder en zinkmetalljon, som interagerar med syreatomerna, också i en annan mekanism än hos människor och djur. Växtversionen finns i den flytande delen av cellen, medan djurversionen finns i cellmytokondrier.
  I havet

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com