• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Vad är pH i saltvatten?

  pH-skalan används för att mäta alkalinitet eller surhet hos ett ämne som vatten. Skalan går från 0 till 14. Ett pH under 7 indikerar att det du mäter är surt och allt över 7 är alkaliskt. Om ett ämne har 7,0 i pH betyder det att det är exakt neutralt. PH-värdet för saltvatten i hav och andra naturliga miljöer är beroende av ett antal olika faktorer.

  TL; DR (för lång; läste inte)

  Att bara tillsätta salt till vatten gör ändra inte pH-nivån på vatten.
  Typiskt pH för saltvatten

  Havets genomsnittliga pH nära ytan är cirka 8,1. Detta innebär att haven är mer alkaliska än neutrala. PH för allt är vanligtvis en känslig balans. Mänskligt blod har till exempel ett pH-intervall från 7,35 till 7,45. Även en liten förändring ur detta intervall kan orsaka skador. Saltvatten i haven är på samma sätt, och många miljöer i haven kan förstöras om pH-värdet förändras för mycket. Hur koldioxid påverkar havets pH

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com