• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Fysikaliska och kemiska egenskaper hos natriumbikarbonat

  Natriumbikarbonat är en vanlig häftklammer i många hem och vetenskapsklassrum. Liksom alla typer av material har natriumbikarbonat definitiva fysikaliska och kemiska egenskaper som kan observeras eller kvantifieras. Dessa egenskaper inkluderar bakpulverens utseende och kemiska beteende.
  ••• Chorboon Chiranuparp /iStock /Getty Images Molekylär sammansättning

  Natriumbikarbonat är en blandning av kol, natrium, väte och syre. En molekyl innehåller en kolatom, en natriumatom, en väteatom och tre syreatomer för en molekylformel av NaHCO <3> eller CHNaO <3>. Baserat på molekylvikter består natriumbikarbonat av 57,1 procent natrium, 27,4 procent syre, 14,3 procent kol och 1,2 procent väte. • ••• jordachelr /iStock /Getty Bilder Fysiska egenskaper observerade

  De fysiska egenskaperna av ett ämne är egenskaper som kan observeras utan att ämnets sammansättning eller identitet ändras. Observationer om utseendet på natriumbikarbonat såsom färg, lukt, smak och tillstånd av materia är alla fysiska egenskaper. Natriumbikarbonat är ett vitt, kristallint pulver som ibland bildar klumpar. Det är luktfritt och har en bitter, salt smak. Vid rumstemperatur är det ett fast ämne. Löslighet, eller ett ämnes förmåga att lösa upp i vatten, är också en fysisk egenskap. Natriumbikarbonat är lösligt i vatten och kan separeras från vatten genom indunstning. • ••• eskaylim /iStock /Getty Images Kemiska egenskaper som konstateras |

  Kemiska egenskaper beskriver observationer av ett ämne baserat på ämnets förmåga för att ändra dess kemiska sammansättning. Nedbrytning och pH är två vanliga kemiska egenskaper hos natriumbikarbonat. Koncentrationen av vätejoner (H +) i en lösning är en kemisk egenskap som kallas pH. PH-skalan sträcker sig från 0 till 14. Ett pH som är mindre än 7 indikerar en syra, ett värde av 7 är neutralt och ett värde större än 7 anses vara alkaliskt. En molprocent lösning av bakpulver i vatten vid rumstemperatur har ett pH av 8,3. Detta antal indikerar att bakpulver är alkaliskt, vilket står för dess bitter smak. Nedbrytning är den process som använder värme för att bryta ner ett ämne till enklare komponenter som skiljer sig från det ursprungliga ämnet. Vid uppvärmning till en temperatur över 50 ° C sönderdelas natriumbikarbonat eller delas isär för att bilda mestadels koldioxid (CO 2) och vatten (H 2O) med spårmängder natriumkarbonat (NaCOs 3). Nedbrytning är en kemisk förändring.
  ••• Brooke Fuller /iStock /Getty Images Användning av natriumbikarbonat

  Några av de fysikaliska och kemiska egenskaperna hos natriumbikarbonat har användbara applikationer. Bakpulverens alkalinitet får den att reagera med syror. Den här egenskapen gör natriumbikarbonat användbart för bakning, rengöring och deodorisering. Många dåliga luktar orsakas av syror, och bakpulver neutraliserar dessa luktar när det reagerar med dem. Den gas som frigörs under en syra-basreaktion mellan bakpulver och en syra såsom kräm av tartar, citronsaft eller mjölksyra i kärnmjölk får bakverk att stiga. Den slipande strukturen på bakpulverkristaller är användbar för rengöring av smuts och fläckar från en mängd olika ytor, inklusive tänder.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com