• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Vad är rollen för Catalase?

  Catalase är ett vanligt enzym som finns i nästan alla levande organismer. Det katalyserar väteperoxid i vatten och syre och skyddar organismer från fria radikaler. Det har också industriella användningar för att förhindra vissa föroreningar i livsmedel och som desinfektionsmedel för kontaktlinser och ett rengöringsmedel i vissa andra produkter.

  TL; DR (För länge; läste inte)

  Katalas är ett naturligt förekommande enzym som reducerar väteperoxid till vatten och syre.
  Cellfunktion

  Syre är avgörande för livet; Men när vi använder syre producerar våra kroppar ständigt fria radikaler. Fria radikaler är kemiskt instabila molekyler eller atomer. De gör också andra molekyler eller atomer i kroppen mycket instabila, vilket skadar proteiner, cellmembran och till och med DNA-struktur. Detta är en process som kan leda till permanent skada på celler och vävnader som resulterar i infektion, mental nedgång, deprimerat immunsystem, ledsjukdom och hjärtsjukdom. Fria radikaler anses också spela en viktig roll i åldringsprocessen.

  Catalase kämpar ständigt mot effekten av fria radikaler på kroppen. Det omvandlar skadliga superoxidradikaler till väteperoxid som senare bryts ned i vatten och syre.
  Catalas test

  Catalas test används i stor utsträckning av mikrobiologer i laboratoriet för att känna igen och skilja mellan bakteriearter. Ibland är katalasatest kombinerat med andra tester som antibiotikaresistensprov medan det inte kan identifiera en specifik organisme ensam, men katalasatest är fortfarande ett viktigt verktyg i biologiska experiment. att låga katalasnivåer kan vara en faktor i gråprocessen hos människohår. Väteperoxid produceras naturligt i människokroppen. Det är ett starkt oxidations- och blekmedel. Catalase bryter ner väteperoxid i vatten och syre. Men när det finns ett fall i katalasnivåerna, kan väteperoxid inte sönderdelas. Väteperoxidansamlingen bleker håret inifrån och ut.
  Livsmedelsindustri

  Katalas används ofta inom livsmedelsindustrin. Katalas tar bort väteperoxid från mjölk, vilket hjälper till i ostproduktionen. Catalase förhindrar mat från att oxidera, därför kan det användas i livsmedelsinpackning.
  Rengöringsmedel

  Catalase används ibland för att desinficera kontaktlinser. Idag används katalas i estetikbranschen vid flera maskbehandlingar eftersom det hjälper till att öka cellulär syresättning i de övre skikten av överhuden.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com