• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Verktyg som används för att mäta temperatur

  De flesta skulle säga att termometrar mäter temperatur, och det är sant, men det finns många olika slag. Termometern som du använder för att ta din temperatur när du är sjuk är inte mycket hjälp när du mäter temperaturen på smält bly. Dessutom är vissa saker för små, för stora eller för långt ifrån för att använda en standardpermometer för att bestämma deras temperatur. Båda fungerar genom att ha en vätska, antingen alkohol eller kvicksilver, innesluten i ett vakuum, och vätskan expanderar när temperaturen stiger. Färgad alkohol eller kvicksilver stiger längs en skala i en glödlamptermometer medan expanderande vätska roterar en fjäder för att vrida en indikatornål längs en cirkulär skala på en fjädertermometer. Termometrar har nu ofta digitalskalavisningar.
  Termoelement <<> Temperaturen mäts ibland av ett termoelement. Två metallkablar av olika metaller placeras i närheten av varandra och skapar spänning. Förändringar i spänning motsvarar temperaturförändringar. Termoelement används i industrin och är ofta anslutna till andra enheter som stänger av och slår på mekanismer som svar på vissa temperaturer. Termoelement är inte lika exakta som termometrar.
  Motståndstemperaturdetektor

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com