• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Vilka klasser bör du ta i gymnasiet om du vill bli kemisk ingenjör?

  Kemiska ingenjörer löser problem som involverar design, produktion och användning av kemikalier, bränslen, läkemedel och andra produkter genom att använda kunskaper och färdigheter från kemi, fysik och biologi. Kemiska ingenjörer är bland de högst betalda teknikerna. De utformar processer och säkerhetsförfaranden för hantering av farliga kemikalier, planerar tillverkningssystem och testtillverkningsanläggningar för säkerhet och efterlevnad av föreskrifter.
  Kemiteknik Examensalternativ

  De flesta universitet erbjuder en kandidatexamen i kemiteknik, vilket vanligtvis är en förutsättning för varje karriär som kemisk ingenjör. Studenter som vill fortsätta till forskarutbildningen kan följa en magisterexamen eller doktorsexamen. inom kemiteknik och göra självständig forskning vid ett universitet eller privat laboratorium. Vissa skolor tillåter studenter att registrera sig i ett femårigt program för att utexamineras med en magisterexamen. En kandidatexamen tar ungefär fyra år att genomföra och kan innehålla djupgående laboratorieerfaring eller en möjlighet att arbeta i en professionell miljö som praktikant.
  Matematik

  Matematik är grunden för nästan varje vetenskaplig och ingenjörsvetenskap disciplin. Gymnasieelever som är intresserade av karriärer inom kemiteknik kan förbereda sig för högskolekurser i matematik och teknik genom att ta matematik på högre nivå. Klasser som kalkyl, särskilt de avancerade kurserna, hjälper eleverna att lägga in matematik på högre nivå på högskolan och lyckas med matematikkurser på högskolanivå som är en väsentlig del av kemikalietekniken.
  Kemi

  Kemiteknik kräver en stark bakgrund inom kemi, grunderna i kemiska reaktioner och formler, kemiens ordförråd och grundläggande laboratorietekniker. Denna grundläggande kunskap möjliggör avancerad kurs i termodynamik, transportprocesser och kemisk kinetik. De flesta gymnasieskolor erbjuder kurser i kemi, men studenter kan dra nytta av en avancerad kurs i kemikurs eller en annan klass som innehåller en stark laboratoriekomponent.
  Fysik och biologi.

  Som tillämpad vetenskap kombinerar kemiteknik begrepp från en mängd andra discipliner, som biologi och fysik. Vissa kemiska ingenjörer arbetar med biologiska problem som spridning av syre genom blodkärl, andra är bekymrade med termodynamikproblem vid utformning av styrsystem för reaktorer i en industrianläggning. Gymnasieelever kan förbereda sig för denna bredd av ämnen genom att ta kurser i biologi och fysik. Dessutom, om en skola erbjuder avancerade placeringskurser i dessa ämnen, eller avancerade kurser i alternativa ämnen som geologi eller genetik, skulle dessa också vara till nytta för en framtida kemikalieingenjör.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com