• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man beräknar jämviktskonstant

  Med tanke på en balanserad reaktion aA + bB ⇋ cC + dD definieras jämviktskonstanten Kc, ibland skriven K eq eller bara K, som

  [C] c [D] d ÷ [A] a [B] b,

  där [C] och [D] är jämviktsmolekoncentrationerna för produkterna och [A] ] och [B] är jämviktsmolekoncentrationerna av reaktanterna, med koncentrationer i mol per liter (mol /L). K själv har inga enheter.

  Stora värden på K, till exempel 1 000 eller högre, innebär att en reaktion har gått nästan till fullbordande vid jämvikt och lite av reaktanterna kvarstår. Omvänt innebär ett litet värde av K, 0,001, att reaktionen inte har fortskridit i någon betydande omfattning. Det är viktigt att K är temperaturberoende.
  Exempel på en jämviktskonstantberäkning |

  En blandning av 0,200 M NO, 0,050 M H 2 och 0,100 M H 2O tillåts nå jämvikt. Vid jämvikt konstateras att koncentrationen av NO är 0,080 M.

  Värdet på jämviktskonstanten K c för reaktionen |

  2 NO + 2 H <2> N 2 + 2 H 2O

  är [N 2] [H 2O] 2 ÷ [NO] 2 [H 2] 2

  Skapa ett ICE-diagram:

  NO H 2 N 2 H 2O

  Initial 0,100 0,050 0 0,100

  Ändra -2x -2x + x + 2x

  Jämvikt 0,070? ? ?

  Lös först för x:

  0.100 - 2x \u003d 0.070, så x \u003d 0.015. Detta innebär att jämviktskoncentrationerna av H <2> N <2> och H <2> är 0,020, 0,015 respektive 0,130 (läs ned kolumnerna.)

  Sätt ut dessa i ekvationen för K:

  [0.015] [0.130] 2 ÷ [0.070] 2 [0.020] 2 \u003d 0.0002535 ÷ 0.00000196 \u003d 129.3 eller 1.29 x 10 2

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com