• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Vilken omvandlingsfaktor finns i nästan alla beräkningar av stykiometri?

  Konverteringsfaktorn gram per mol i stökiometri finns nästan alltid, och det gör det möjligt för kemister att förutsäga vilka materialvikter som behövs för en kemisk reaktion. Om till exempel saltsyra reagerar med basen natriumhydroxid för att producera bordsalt och vatten, kan beräkningar av stökiometri förutsäga hur mycket syra och hur mycket bas som behövs så att ingen av dem är kvar och bara salt och vatten kvar i lösningen som produceras. Beräkningarna börjar med mol av varje ämne, och konverteringsfaktorerna ändrar mol till vikt.

  TL; DR (för lång; läste inte)

  Stoichiometri låter kemister använda gram- per molomvandlingsfaktor för att beräkna hur mycket av varje reaktant som krävs i en kemisk reaktion. Enligt lagen om bevarande av massa är kemiska reaktioner balanserade, med samma antal atomer i varje element som går in i en reaktion som finns i reaktionsprodukterna. Konverteringsfaktorn gram per mol kan användas för att förutsäga hur mycket av varje material som behövs så att inget återstår, och hur mycket av varje reaktionsprodukt som kommer att bli resultatet av reaktionen.
  The Law of Conservation of Mass

  Enligt lagen om bevarande av massa, först föreslagen av den franska 1700-talskemisten Antoine Lavoisier, skapas eller förstörs inte massan i en kemisk reaktion. Detta innebär att antalet atomer i varje element som går in i en kemisk reaktion alltid är detsamma som atomerna i reaktionsprodukterna. Som ett resultat är kemiska reaktioner balanserade, med lika många atomer på varje sida, även om de kan kombineras olika för att bilda olika föreningar.

  Till exempel, när svavelsyra, H 2SO 4, reagerar med natriumhydroxid, NaOH, den obalanserade kemiska ekvationen är H <2SO <4 + NaOH \u003d Na <2> SO <4 + H 2O, vilket producerar natriumsulfat och vatten. Det finns tre väteatomer på vänster sida av ekvationen men bara två på höger sida. Det finns lika många svavel- och syreatomer men en natriumatom på vänster sida och två på höger sida.

  För att få en balanserad ekvation behövs en extra natriumatom till vänster, vilket också ger oss en extra syre- och väteatom. Det betyder att det nu finns två vattenmolekyler på höger sida och ekvationen är balanserad som H 2SO 4 + 2NaOH \u003d Na 2SO 4 + 2H 2O. Ekvationen följer lagen om bevarande av massa.
  Använda omvandlingsfaktorn Gram-per-mol.

  En balanserad ekvation är användbar för att visa hur många atomer som behövs i en kemisk reaktion, men det gör inte säger hur mycket av varje ämne som krävs eller hur mycket som produceras. Den balanserade ekvationen kan användas för att uttrycka mängden av varje substans i mol, mol av vilket ämne som har samma antal atomer.

  Till exempel, när natrium reagerar med vatten, producerar reaktionen natriumhydroxid och vätgas . Den obalanserade kemiska ekvationen är Na + H <2> \u003d NaOH + H . Ekvationens högra sida har totalt tre väteatomer eftersom vätgasgasmolekylen består av två väteatomer. Den balanserade ekvationen är 2Na + 2H 2O \u003d 2NaOH + H 2.

  Detta innebär att två mol natrium med två mol vatten ger två mol natriumhydroxid och en mol vätgas . De flesta periodiska tabeller ger gram per mol för varje element. För reaktionen ovan är dessa natrium: 23, väte: 1 och syre: 16. Ekvationen i gram anger att 46 gram natrium och 36 gram vatten kommer att reagera för att bilda 80 gram natriumhydroxid och 2 gram väte. Antalet atomer och vikterna är desamma på båda sidor av ekvationen, och konverteringsfaktorerna gram per mol finns i alla stökiometriska beräkningar som involverar vikt.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com