• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man beräknar bindningsorder

  Bondordning hänvisar till antalet kemiska bindningar mellan två atomer och hänför sig till bindningens stabilitet. Obligationer klassificeras som enkla, dubbla eller tredubbla. Till exempel har diatomiskt kväve (N <2) en trippelbindning mellan de två atomerna (NN) medan acetylen (C <2> <2) har en bindningsordning av tre mellan de två kolatomerna och enkelbindningar mellan kolatomerna och väteatomerna (H − C−C − H).

  Bondens längd är omvänt proportionell mot bindningsordningen. Detta är intuitivt meningsfullt; en trippelbindning är starkare än en dubbelbindning, så atomerna i ett sådant arrangemang är närmare varandra än två atomer förenade av en dubbelbindning, som i sin tur är åtskilda med ett mindre avstånd än atomerna i en enda bindning.
  Bond Order för hela molekyler

  Bindningsordning i analytisk kemi avser normalt bindningsordningen för hela molekylen, inte bara till enskilda bindningar.

  En enkel formel används för att beräkna denna mängd: Lägg ihop det totala antalet bindningar, räknar 1 för en enda bindning, 2 för en dubbelbindning och 3 för en trippelbindning, och divideras med det totala antalet bindningsgrupper mellan atomer _. Ofta ger detta ett helt antal, men inte alltid. Bindningsordning kan betraktas som ett grovt mått på den genomsnittliga hållfastheten för en molekyls bindningar.
  Exempel på beräkningar av bindningsordning

  Molekylärt väte (H 2) har strukturen H − H. Det finns en enda bindning och totalt en bindningsgrupp, så bindningsordningen är helt enkelt 1.

  Acetylen (C 2H 2) har, som nämnts, den molekylära strukturen H − C ≡C-H. Det totala antalet obligationer är 1 + 3 + 1 \u003d 5, och det totala antalet bindningsgrupper är 3 (två enkelbindningar och en trippelbindning). Bindningsordningen för acetylen är därför 5 ÷ 3, eller 1,67.

  En nitratjon (NO 3 -) har en dubbel kväve-syrebindning och två enkla kväve-syrebindningar för en totalt 4 obligationer fördelade på tre obligationer. Nitratets bindningsordning är därför 4 ÷ 3 eller 1,33.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com