• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Fördelar och nackdelar med kemisk vattenbehandling

  Vattnet som används i hem, företag och industri behandlas ofta genom en kemisk process för att ta bort skadliga ämnen och bakterier. När vattnet har behandlats kemiskt kan det säkert återvinnas tillbaka till vattenkällan. Flera olika kemikalier kan användas för att behandla vatten, såsom klor, kalk och väteperoxid. Varje metod erbjuder distinkta fördelar och nackdelar vid användning i vattenbehandling.
  Klor

  Enligt Water Quality and Health Council, före användning av klorerat dricksvatten vid sekelskiftet, vattenburna sjukdomar såsom eftersom kolera, tyfoidfeber, dysenteri och hepatit krävde tusentals amerikanska liv varje år. I dag är klorering fortfarande den vanligaste desinfektionsmetoden för offentligt dricksvatten och simbassänger. Klorering hjälper inte bara till att förhindra spridning av infektioner som E. coli, det förstör också bakterier, alger och mögel som kan växa på väggarna i vattenlagringssystem, och det tar bort obehaglig smak och lukt från dricksvatten. Medan klorering är effektiv för att desinficera dricksvatten, kan det vara svårt att hantera utan expertis och erfarenhet. Klorering av vatten som används för att duscha, tvätta och simma kan torka ut huden och håret, kan orsaka ögonirritation och kan också bleka tyger.
  Lime

  Hårt vatten innehåller höga nivåer av upplösta mineraler, som kan bygga upp i vattenledningar och inre system för att orsaka hinder och permanent skada. Vattenmjukgörare tillverkade med hydratiserad kalk kan behandla vattenkvaliteten för att förbättra hårt vatten och även minska halterna av giftig arsenik i dricksvatten. Kalk förändrar pH i vattnet och arbetar för att förstöra miljön som krävs för tillväxt av bakterier och virus. I vissa fall blir pH-nivåerna för höga med mjukgöring av kalk. När kalk sätts till klorerat vatten är den resulterande bildningen av hypoklorit ett desinfektionsmedel som är underlägsen andra fria klorrester.
  Väteperoxid

  Väteperoxid är ett blekmedel som kan användas för att bleka tänderna, lättare hår och blekväv och textilier. Det kan också användas för att desinficera vatten genom att avlägsna föroreningar och hämma tillväxten av bakteriemedel. Väteperoxid anses i allmänhet som säkert, det producerar inte rester eller gas, och det kan användas för att ta bort klorrester som är kvar från kloreringen. Ämnet måste transporteras och hanteras försiktigt, eftersom kontakt med väteperoxid kan orsaka irritation i ögon, hud, lungor och slemhinnor. Dessutom konstaterar Lenntech att studier utförda av American International Agency on Cancer Research tyder på att exponering för väteperoxid på hög nivå kan vara cancerframkallande för djur.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com