• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 • Batterier Lita på Vad separerar positiva och negativa elektriska avgifter?

  Batterier använder ett ämne som kallas elektrolyt mellan sina positiva och negativa terminaler. Batteriets två terminaler kallas anoden och katoden. Elektrolyten i ett batteri är en substans som orsakar kemiska reaktioner vid anoden och katoden. Den exakta sammansättningen av elektrolyten beror på terminalernas sammansättning. Vissa batterier har olika elektrolyter för varje terminal.

  Vad händer inom ett batteri?

  Batterierna arbetar baserat på oxidations- och reduktionsreaktioner - Redox-reaktioner, för korta - vilket innebär överföring av elektroner mellan atomer: oxidation innebär förlust av elektroner, och reduktion involverar förstärkning av elektroner. I ett batteri får katoden elektroner medan anoden förlorar elektroner. Elektrolyten gör att joner kan röra sig mellan terminalerna, medan elektronerna reser genom en yttre tråd. I detta förlopp omvandlar ett batteri energi från sina kemiska reaktioner till elektrisk energi.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com