• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 • Hur man mäter induktans av en spole

  Induktorer såras ibland av användaren istället för att köpas. I sådana fall skulle induktansen inte vara stämplad på sidan men kan i stället behöva hittas empiriskt. Det bästa sättet att mäta induktans för en induktor som en spole (solenoid) är att använda en induktansbro eller mätare. Om du inte har något, är ett mer indirekt sätt att använda ett oscilloskop.

  Anslut ett motstånd med känt motstånd och spolen i serie med sinusvågoscilloskopet.

  Sätt på oscilloskopet och klämma De två clipsen av en voltmeter till kretsen på motsatta sidor av spolen för att bestämma spänningsfallet över spolen. Gör sedan samma för motståndet med en annan voltmeter.

  Ställ in oscilloskopets frekvens så att spänningsfallet över motståndet och induktorn är densamma. Att hitta nämnda frekvens kan vara en fråga om försök och fel. Vid den frekvensen kommer motståndets motstånd och induktans impedans att vara lika.

  Ställ in motståndets motstånd och induktans impedans lika med varandra och lösa spolens induktans. Motstånd = 2? FL, där \\ "f \\" är oscilloskopets frekvens och \\ "L \\" är spolens induktans. Motståndets motstånd har inte förändrats från början; det är oberoende av frekvensen. Så \\ "L \\" kan lösas av med aritmetik.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com