• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 • Vad är ett hydraulaggregat?

  Hydraulisk kraft använder tryckvätskor för att köra maskiner. Hydrauliska kraftaggregat ger hydraulkraft till en ventil i en annan maskin.

  Identifiering

  Hydrauliska kraftaggregat är fristående enheter, i motsats till en inbyggd strömförsörjning för hydrauliska maskiner. Vissa kraftpaket är stora, stationära enheter och andra är mer bärbara. De har en hydraulisk reservoar, som rymmer vätskan, regulatorer som tillåter användare att kontrollera hur mycket tryck kraftaggregatet levererar till en ventil, tryckledningsledningar och ledningar, en pump och en motor för att driva pumpen.
  < h2> Funktion

  Hydrauliska kraftaggregat erbjuder vanligtvis ett val av ventilanslutningar, så att användarna kan ansluta dem till en kontrollventil eller ventiler för att driva en mängd olika maskiner. Kraftpaketet levererar hydraulkraft via en reglerventil för att köra en annan maskin.

  Underhåll

  Hydrauliska kraftaggregat behöver regelbundet underhåll för att förlänga livslängden och säkerställa säker drift. Underhåll inkluderar att man kontrollerar röret för bucklor, sprickor eller andra problem, byter hydraulvätskan och kontrollerar behållaren för rost eller korrosion.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com