• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 • Hur man beräknar batterispänning

  Batterispänningen representerar den kraft som gör att elektroner strömmer genom en ström i en elektrisk krets. Det mäter potentiell energi, vilket är den mängd energi som finns att flytta elektroner från en punkt till en annan i kretsen. Det faktiska flödet av elektronerna genom kretsen kan hindras av en motstående kraft som kallas motstånd. För att beräkna mängden spänning som ett batteri kan ge, är en matematisk formel allt du behöver.

  Skriv ut formuläret för att beräkna mängden spänning som finns i en krets. Den nuvarande spänningen är lika med mängden resistans gånger strömmen. Formeln är: Spänning (E) = Ström (I) x Motstånd (R), eller E = IR.

  Ersätt värdena för strömmen och motståndet för variablerna i ekvationen. Strömmen mäts i ampere, och motståndet mäts i ohm. Om exempelvis strömmen var 6 ampere och motståndet var 3 ohm, skulle ekvationen vara:

  E = (3) (6).

  Lös ekvationen för mängden spänning, E. Om motståndet var 3 ohm och strömmen var 6 ampere, skulle spänningen som matas av batteriet i denna krets vara 18 volt.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com