• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Energi
  Användning av en bomb Calorimeter

  Om du någonsin undrat hur kaloriinnehållet i livsmedel bestäms eller hur experter avgöra vilken bränslekvalitet är optimal eller säkert för användning i fordon, här är ditt svar: bombkalorimetri. Bombkalorimetrar är anordningar som används för att bestämma värmen vid förbränning av en kemisk reaktion. Den information som samlats in från en bombkalorimeter under en kemisk reaktion berättar forskare om vissa produkter är säkra att använda och kvalitetsnivån på varje produkt som testas.

  Termodynamiska studier

  bombkalorimetri vid sin mest grundläggande form är den vetenskapliga undersökningen av termodynamiska processer. En bombkalorimeter mäter förbränningsvärmen som produceras i en kemisk reaktion, såväl som reaktionsenthalpy, värmer som är inblandade i bildning, värmer involverade i reaktionen och förändring i entalpy genom hela reaktionen. Bombkalorimetrar är avgörande för vetenskapliga och teoretiska termodynamiska studier.

  Utbildningsutbildning

  En annan vanlig användning av bombkalorimetrar är i utbildningsutbildning. Kalorimetri lärs på vetenskapskurser på universitetsnivå, liksom några gymnasiekurser. Individer som karriärer i ett område som kräver användning av bombkalorimetri måste först bli väl förtrogen med de som arbetar med hjälp av en bombkalorimeter processer.

  Fuel Testing

  Bomb kalorimetrar används för att testa värme Värdet av fasta och flytande bränslen, som handlas baserat på det värdet. Bränslen som kol och olja måste uppfylla bestämmelser som anger bränsleets totala värmevärde, kvalitet och renhet. Flytande bränslen som bensin och fotogen testas också med bomberkalorimetri. Mätningen av energiförsörjningen av bränslet bestäms av brännsens förbränningsvärme.

  Avfall och avfallshantering

  Cementindustrin är en av flera branscher som använder farligt avfall som ett alternativ bränsle. Användningen av farligt avfall som bränsle regleras dock av regeringen, inklusive miljöskyddsmyndigheten (EPA). Bombkalorimetri används för att bestämma om avfallsbränsle farligt uppfyller dessa regler och är säker och lämplig för användning.

  Metabolic Studies

  bombkalorimetri kan användas för att bestämma halten av en produkt kalori. Denna process används i mat och metaboliska studier för att undersöka effekterna av energiinnehåll i mat på människor och djur. Dessa studier har konsekvenser som sträcker sig in i närings överväganden och hälsoproblem om effekterna av kost på kroppen.

  drivmedel och explosiva Testing

  krut- och sprängämnes testas med hjälp av en bombkalorimeter för att hitta varje produkts detonationsvärme. Drivmedel brinner typiskt förutsägbart i jämn takt, medan sprängämnen är instabila och utövar en stor mängd tryck med induktionen av den kemiska reaktionen -. Information om båda dessa processer är identifierade med bombkalorimetri

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com