• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Energi
  Fördel och nackdel med kärnkraft

  Kärnkraft är en kontroversiell energikälla, som har både unika fördelar och nackdelar. Energi skapas genom kärnklyvning med uran-235 eller plutonium-239 isotoper. Stora mängder kinetisk energi produceras under denna process och omvandlas till el. Nuclear Regulatory Commission övervakar kärnkraftsindustrin i USA.

  Miljöpåverkan

  Kärnkraft har en annan typ av miljöpåverkan än andra energikällor. Onormala händelser vid kärnkraftverk, såsom utsläpp av radioaktivt material efter en skadlig jordbävning, kan få allvarliga konsekvenser för miljön. Omfattande backupsystem och modern teknik kan minska risken för att dessa händelser inträffar. Det avfall som produceras är urladdat, radioaktivt använt bränsle på hög nivå och radioaktivt avfall på låg nivå till mellannivå. En modern kärnkraftverk producerar cirka 1 050 kubikfot komprimerat avfall per år. jämför detta med en 1000 megawatt kolanläggning som skickar cirka 24 250 ton kväveoxider och 48 500 ton svaveloxider till atmosfären varje år.

  Säkerhetsproblem

  Kärnkraftverk måste vara grundligt skyddade från terroristattacker. Stolna bränslestavar kan potentiellt användas för att göra en "smutsig bomb". Ett flygplan angrepp på en anläggning kan släppa radioaktivt material. Användning av kärnkraft kan dock hjälpa ett land att minska sitt beroende av externa bränslekällor och undvika nationella säkerhetshot och ekonomiska problem om dessa brännskällor blir otillgängliga.

  Kostnader

  Kärnkraftverk har höga startkostnader. Växter måste investera kraftigt i inneslutningssystem och akutplaner. Omfattande backup-system måste byggas och beredskapsplaner måste utvecklas för att hantera det sällsynta hotet om kärnmältning. Kostnaden för en kärnkraftverks framtida avveckling måste också beaktas och finansieras. Trots dessa kostnader är uran som används för kärnkraftverk en starkt koncentrerad energikälla som enkelt transporteras.

  Avfallshantering

  Radioaktivt avfall måste placeras i långsiktiga förvaringssystem. Spenderade bränslestavar avger farlig radioaktivitet som sakta minskar med tiden genom radioaktivt förfall. Förenta staterna har ingen permanent anläggning för kärnavfall på hög nivå, så förbrukat bränsle lagras vanligen i platser nära kärnkraftverk.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com