• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Energi
  Delar av en geotermisk kraftverk

  Enligt Energy Information Administration genererade Förenta staterna år 2009 15 miljarder kilowatt-timmar av kraft med hjälp av geotermiska kraftverk. Geotermisk kraft använder värmen från jordens kärna för att generera användbar elektricitet. Eftersom jorden har betydligt mer värmeenergi än kan användas eller extraheras av geotermiska växter, anser forskare geotermisk hållbarhet, som vindkraft eller solenergi. I likhet med de flesta kraftverk, från vindkraftverk till kärnkraftverk, genererar geotermiska växter i slutändan elektricitet genom att vrida en turbin vars rörelse genererar användbar elektricitet.

  Geotermiska ventiler

  Den geotermiska ventilen är den första delen av en geotermisk växt. En geotermisk ventil är en djup brunn borrad i jorden som kraftverket använder för att dra in jordens värme. En geotermisk växt kan ha två mål för ventilen; mest aktuella geotermiska växter ritar överhettad, trycksatt vatten uppåt; dessa kallas flashdampanläggningar. Geotermiska växter kan också helt enkelt gräva tillräckligt långt under jorden, så många som tre kilometer, för att nå en punkt där jorden är tillräckligt varm för att koka vatten, de kallas torra ångventiler.

  Ånggenerator

  En annan viktig del i en geotermisk fabrik är ångproduktionsenheten, som kan ta flera former. I en flashångningsventil dras överhettat trycksatt vatten från sin plats under jord till lågtryckstankar. Jordens tryck höll vattnet i flytande form trots sin höga temperatur och genom att avlägsna det trycket vänder det heta vattnet omedelbart till ånga, sålunda termen flashdamp. I en torr ånganläggning pumpar växtteknikerna vatten till botten av ventilen där jordens värme kokar vattnet och förvandlas till ånga.

  Turbin

  Oavsett anläggningstyp, båda blixtång och torra ångplanter pumpar ångan från den geotermiska ventilen till en stor turbin. Ångan passerar den här turbinen och gör den på gång. Den här turbinen är kopplad till en elektrisk generator, och som turbinen vänder generatorn vrider den mekaniska energin till elektrisk energi och omvandlar därmed värmen från jorden till användbar el.

  Kondensor

  Efter ånga passerar genom turbinen, fortsätter den till en kondensorkammare. Denna kammare kondenserar ångan tillbaka i flytande vatten genom att kyla den. Det överskottsvärme som förloras när ångan vänder sig till flytande vatten kan användas för andra tillämpningar, såsom uppvärmning eller växthusodling. Det kylda vätskevattnet pumpas sedan typiskt tillbaka till marken för att antingen starta om kokningsprocessen för torr ånga eller att fylla på den naturligt uppvärmda vattenfasen för flashångningsanläggningar.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com