• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Energi
  Positiva och negativa effekter på fossila bränslen

  Fossila bränslen är icke-förnybara energikällor som extraheras från marken. Termen avser bränsle som produceras under jordens yta från förhistoriska växt- och djurrester. Fossila bränslen äventyras av tre huvudtyper: olja, kol och gas. Det finns både positiva och negativa punkter på användningen av dessa bränslen.

  Positiv: Bekvämlighet

  Fossilbränslen har kapacitet att generera stora mängder energi och det här är den främsta anledningen till att de är så populär. De är mycket brännbara, men stabila jämfört med många andra bränslen. Fossila bränslen är lätta att lokalisera och transportera. Eftersom de har använts under en betydligt lång tid har industrier redan kännedom om de processer som krävs för att extrahera och förfina dessa bränslen, så produktionstiden för att göra dessa energikällor tillgängliga för användning är betydligt lägre än alternativa källor till energi som kan kräva mer tid och ansträngning.

  Positivt: Kostnad och tillgänglighet

  Den relativt billiga kostnaden för fossila bränslen är en viktig positiv aspekt. De finns i rikligt utbud, vilket gör dem billigt att borra eller gruva för. Kol är särskilt ett av de mest tillgängliga fossila bränslena. Eftersom teknik redan finns för att effektivt utnyttja och använda dessa bränslen, är de tillgängliga för omedelbar användning.

  Negativ: Global Warming

  Den stora nackdelen med användningen av fossila bränslen är förstås förorening som de orsakar. Bränningen av dessa bränslen frigör koldioxid, en skadlig gas som när den släpps ut i atmosfären ger en växthuseffekt. Koldioxid spelar en väsentlig del i processen med global uppvärmning. Dessutom förbränner kolförbränningen en annan gas som kallas svaveldioxid som skapar skadligt surt regn.

  Negativt: Farligt

  Kolbrytningen är en svår och farlig uppgift, och därmed kolgruvarbetare möta allvarliga hot om att deras liv är hotade. En annan fara som orsakas av användningen av råolja av fossila bränslen är risken för oljeutsläpp som orsakas av läckage i oljetankfartyg. Råolja innehåller giftiga kemikalier som förorenar luften vid förbränning och är hälsofarliga. Kolförbränningskraftverk förorenar också luften genom utsläpp av rök och kemikalier, vilket i sin tur kan leda till hälsofrågor för dem som utsätts för inandning av denna luft.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com