• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Energi
  Hur man konverterar nanometer till Joules

  Nanometrar mäter längden på mycket små storlekar, såsom våglängder. En joule, förkortad J, är en energienhet i metrisystemet. Konvertering mellan nanometer och joules är viktig i fysiken eftersom forskare ofta behöver beräkna energin hos elektromagnetisk strålning från våglängden. För att göra detta tillämpar du följande formel härledd från Plancks ekvation: Energi = (Planck konstant x ljusets hastighet) ÷ våglängd.

  Identifiera Planck Constant Value

  Hämta Plancks konstanta värde: 6.626 069 57 x10 ^ -34 J s.

  Använd hastighet för ljuskonstant

  Få ljusets hastighet konstant: 299.792.458 m /s.

  Multiplicera Planck med ljusets hastighet

  Multiplicera Planckkonstanten med ljusets hastighet. Träffa 6.62606957 x10 ^ -34 J sx 299.792.458 m /s = 1.98645 x10 ^ -25 J m.

  Beräkna våglängden i mätare

  Dela våglängden i nanometer med 10 ^ -9 att beräkna värdet i meter. Till exempel motsvarar våglängden 500 nm 500 ÷ 10 ^ -9 = 5x10 ^ -7 meter (m).

  Dela produkt av konstanter med våglängd

  Dela produkt av konstanterna av våglängden i meter för att beräkna energin i Joules. I detta exempel är energin 1,98645 x10 ^ -25 J m ÷ 5x10 ^ -7 m = 3,973 x10-19 J.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com