• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Energi
  Förteckning över sätt att minska användningen av fossila bränslen

  Med ökande industrialisering över hela världen ökar beroendet av fossila bränslen dag för dag. Eftersom dessa är icke-återanvändbara energikällor har det varit en kraftig nedgång i energireserverna. Dessutom anses bränning av fossila bränslen vara den största bidragande faktorn till luftföroreningar. För att hantera den överhängande globala energikapaciteten utvecklas alternativa och förnybara energikällor. Vidare kan alternativ energi bidra till att minska utsläppen av växthusgaser.


  En elbil är en alternativ bränslebil som drivs av en elmotor i stället för en bensinmotor. Därför kan denna bilteknik användas för att spara fossila bränsle reserver. Hybridbiltekniken använder två eller flera distinkta kraftkällor för att flytta fordonet. Dessa bilar använder en liten förbränningsmotor med en elmotor och är bränsleeffektiv och minimerar därmed vårt beroende av fossila bränslen.

  . Användning av biobränslen
  egdigital /iStock /Getty Images

  Använd av biobränslen som etanol eller biodiesel kan också spela en viktig roll för att spara fossila bränslen. Etanol är den vanligaste biobränslen världen över. Den kan blandas med bensin i vilken procent som helst och användas i befintliga bensinmotorer som ersättning för bensin. Biodiesel är fördelaktigt eftersom den kan användas i befintliga fordon med liten eller ingen anpassning.
  Sciencing Video Vault
  Skapa den (nästan) perfekta konsolen: Här är hur
  Skapa den (nästan) perfekta konsolen: Här är hur
  Spara energi hemma
  egdigital /iStock /Getty Images

  Användningen av fossila bränslen kan minskas genom att man vidtar vissa åtgärder hemma. Enligt Energy Star kan husägare potentiellt spara 10 procent på sin årliga energibetalning genom att förbättra isoleringen och försegla läckor. Dessutom kan installation av en programmerbar termostat spara så mycket som 15 procent på värme- och kylkostnader.
  Använda Masstransporter
  egdigital /iStock /Getty Images

  Masstransporter (tåg, lastbilar, flygplan och andra medel ) kan spela en instrumental roll i bevarande av fossila bränslen. I motsats till ett antal bilar på vägen transporterar en buss eller ett tåg mer människor och sparar bränsle.
  Använda alternativa energikällor
  egdigital /iStock /Getty Images

  Solen är den ledande energikällan på jorden. Solcellsvoltaceller utnyttjar solljus och omvandlar det till el. Med hjälp av dessa celler kan solenergi användas för att värma vatten, värma utrymmen eller tända upp trädgården eller gångväg och andra utomhusljus.

  Vindkraft kan utnyttjas av turbiner som genererar el. En outtömlig resurs, det här är ett lönsamt alternativ till fossila bränslen i blåsiga ställen.

  Vattenkraft är en annan källa till alternativ energi. Detta är ett sätt att använda vattenens energi när det strömmar från högre till lägre höjd, roterande hydrauliska turbiner för att skapa el. Vidare drivs vattnet av gravitation. Tidvattenkraft kan också användas för att generera vattenkraft.

  Geotermisk energi skapas med hjälp av värmen från jordens kärna som kommer från det radioaktiva förfallet av mineraler. Denna energi kan användas för att värma hem och producera el.

  Kärnkraft är den energi som frigörs genom splittring av atomkärnor. Denna energi används för att generera el. Mer än 400 kärnkraftverk verkar i 25 länder runt om i världen och levererar nästan 17 procent av världens el. Som ett resultat kan kärnkraften spela en viktig roll i det framtida energiscenario världen över.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com