• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Geologi
  Vilken typ av platta gräns är den aleutiska tränaren?
  Den aleutiska tränaren sträcker sig västerut i en jätte båge från Alaskas sydvästra kust. Denna geologiska egenskap är en del av Stilla havet, en tektoniskt aktiv region som omger Stilla havet. Precis som de flesta vulkaniskt och seismiskt aktiva områden, drivs denna ring och, mer specifikt, den aleutiska tränen av konvergerande gränser. Här tektoniska plattor kolliderar med enorm kraft, skapar dramatiska landformer och geologiska egenskaper.

  Tektoniska gränser

  Det finns tre primära sätt att tektoniska plattor interagerar med varandra. Området där plattorna möts kallas plattgränser. Den första är divergerande gränser. Dessa gränser uppstår där plattorna sprider sig, bildar ny skorpa. Den andra är transformationsgränser. Dessa gränser uppstår där plattorna glider förbi varandra, vilket skapar fel på land eller sprickzoner på havsbotten. Den tredje är konvergerande gränser. Dessa gränser uppstår där plattorna kolliderar ihop. Aleutian Trench är biprodukten av en konvergent plattgräns.

  Subduktionszoner

  Det finns två primära typer av konvergerande gränser. När två lika flytande kontinentala plattor kolliderar, krossar de varandra. Den andra typen uppträder emellertid där plattor med ojämna densiteter kolliderar, bildar en subduktionszon. Med en subduktionszon tvingas tätningsplattan under tändplattan. Det här är fallet med Aleutian Trench. Här tvingas den täta Pacific Plate, en oceanisk tallrik, under den mer flytande nordamerikanska plattan, en kontinental platta. När den subducerande plattan faller under den andra, bildas en djup gräv.
  Den aleutiska tränaren, som har bildats längs den konvergerande gränsen och har producerats genom subduktion av oceaniska tallrik, sträcker sig för 2.000 miles. Vid sin bredaste punkt är grävningen 50 till 100 miles över. Ännu mer imponerande är den enorma djupet hos Aleutian Trench, som når ett maximalt djup på mer än 26 000 fot. Skytten är djupast från den västra änden till dess mittpunkt, medan den blir sjunker när den sträcker sig österut. Detta beror på att mot den östra änden blir den konvergerande gränsen en transformationsgräns, med Stilla havet och Nordamerikanska plattor som glider framför varandra i stället för att kollidera.

  Andra geologiska effekter

  Förutom att bilda en djup gräv, subduktionszoner producerar vulkanbågar. Detta inträffar eftersom plattan smälter när subduktionsplattan faller in i manteln. Den här smältstenen stiger sedan till ytan och producerar vulkanisk aktivitet längs en kedja som löper parallellt med gränsen. När det gäller Aleutian Trench har denna stigande magma producerat de aleutiska öarna som ligger mellan gräv och fastlandet. Det har också skapat Aleutian Range, som går längs kontinentens kant.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com