• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Geologi
  Hur man gör kriminalteknik Luminol

  Du är förmodligen bekant med rättsmedicinsk luminol från de många referenserna till det på tv-kriminalföreställningar. Det sprutas på områden där blod tros vara närvarande. Luminolen reagerar med järnet i blodhemoglobin och lyser en blåaktig lila när lamporna släcks ut. Det kommer faktiskt att reagera på någon järn närvarande på en yta där den sprutas. (Ref 1) Du kan köpa luminol, men du kan också göra det själv.

  Blanda luminolpulvret och tvätta soda ihop som en torrblandning i en skål.

  Rör in destillerat vatten lite i taget.

  Lägg väteperoxiden i blandningen i skålen lite i taget. Lös lösningen ordentligt.

  Häll lösningen i en sprayflaska.

  Spruta luminolen på en blodfärgad duk och tänd ut lamporna. Duken bör lysa en blåaktig lila.

  Varning

  Denna lösning är inte särskilt stabil och förändras till ett gasformigt tillstånd inom några timmar. Förvara luminolen i en tätt förseglad flaska om du planerar att använda den igen.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com