• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Geologi
  Jordens geologi Interna processer

  Interna processer inom jorden skapar ett dynamiskt system som länkar de tre stora geologiska delarna av jorden - kärnan, manteln och skorpan. Stora mängder energi, konserverad och skapad nära jordens mitt, överförs av interna processer till andra delar av världen där de blir de krafter som skapar bergskedjor, vulkaner och jordbävningar.

  Kärnan

  Jordens kärna sträcker sig från cirka 2900 kilometer från sin yta till centrum, cirka 6 400 kilometer från ytan. Kärnan ger värme genom radioaktivt förfall av elementen inuti den. Det har också bevarat värme som produceras under planeringen av planet för miljarder år sedan. Denna värme är också källan till den energi som driver processer i manteln och skorpan. Det flytande flytande järnet i ytterkärnan ger ett geomagnetiskt fält som sträcker sig långt in i det interplanetära rummet. Det här fältet avböjar solvinden bort från jorden, så att vi skyddar oss mot den skadliga strålningen.

  Manteln

  Manteln är jordens skal placerade mellan kärnan och skorpan med dess övre yta på ett djup av 7 till 40 kilometer (4 till 24 miles) under ytan. Uppvärmningen av manteln med den underliggande kärnan bildar jätte kontinentala konvektionsceller i sitt viskösa material. Dessa konvektionsceller leder det heta bottenmaterialet till mantelskorpsgränssnittet, medan det svalare materialet från mantelens övre del strömmar nedåt.

  Skorpan

  Konvektionscellernas övre horisontella delar i manteln cirkulera som jätte transportband, dra med dem stora delar av skorpan och de översta delarna av manteln i direkt kontakt med dem. Dessa delar av den kombinerade skorpan och översta manteln är kända som kontinentala plattor och de rör sig några inches per år. Plattans växelverkan kallas "plattektonik." Det finns några dussinplattor, de större är storleken på kontinenterna.

  Plåttektonik

  När plåtarna rör sig kommer de oundvikligen att komma i kontakt med varandra. När plåtarna kolliderar, skorpor spänner in i bergskedjor; Himalaya är resultatet av den indiska plattan som går in i den Eurasiska plattan i norr. Berg och vulkaner bildas också längs linjen där en tallrik dyker under en annan och lyfter upp den. När två plattor rör sig från varandra bildas djupa grävningar med berg och vulkaner prickade längs sömmen. När plåtar rör sig förbi varandra längs en gräns bildar de fel som ibland orsakar stora jordbävningar. San Andreas Fault i Kalifornien är ett exempel.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com