• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Geologi
  Vad är det mest effektiva medlet för fysisk förväxling och erosion?

  Vädring och erosion, tillsammans med den tyngdkraftsdrivna effekten som kallas massförstöring, är de grundläggande processerna genom vilka berg är uppdelad och borttagen, gemensamt benämnd denudation. Det viktigaste medlet i både förväxling och erosion är vatten, både i flytande och fasta tillstånd. Från lätt surgjort grundvatten gnagar vid kalksten till en enorm, kokande flod som river på berggrunden, demonterar vatten kontinenterna, även när de byggs upp genom deponering, vulkanisk och tektonisk verkan.

  Vädring mot Erosion

  Det är viktigt att skilja mellan förväxling och erosion, som ibland är felaktigt införlivad. Vädring är en handling av rock-breaking eller rock-rotting i huvudsak på plats; det innebär inte signifikant transport av de resulterande fragmenten. Erosion hänvisar till en större skala där rocken avlägsnas och transporteras. Vid massförstöring flyttar tyngdkraften rockfragment nedför backar genom gravitation; Det är vanligtvis mellanledet mellan förväxling och erosion.

  Vädring via vatten

  Vatten är intimt involverat i några av de mest utbredda och viktiga formerna av förväxling. Samspelet mellan dess flytande och fasta former ger frostklingande mekanisk vädring: Vatten tränger in i sprickor och leder i berg, fryser sedan in dem när temperaturen sjunker. Eftersom vattnet expanderar när det omvandlas till fast is, pryser det sidorna av sprickan längre ifrån varandra. Detta ger i sin tur djupare tillgång till det flytande vattnet när isen smälter. Denna cykel fortsätter obevekligt, breddar sprickor och så småningom splittrar plåtar och bitar av sten. En liknande, men mindre viktig process - saltkilning - förekommer i torra klimat där vatten i stenfrakturer förångas och lämnar saltkristaller som expanderar och utövar tryck. Vatten är ett primärt medium av kemisk väderlek, där bergarter förändras på sin mineralnivå - som genom oxidation eller karbonering, där upplöst syre eller koldioxid i vatten samverkar med och förändrar stenbindade mineraler.

  Erosion via vatten

  Vatten är överlägset den viktigaste globala agenten av erosion. I sin fasta form, som is is, är det verkligen en imponerande bulldozingkraft, som ansvarar för carving bergstoppar i skarpa tandar, knivskaliga åsar och stora cirque-bassänger, samtidigt som man raser i lågland och skurkar. Men rinnande vatten - från efemerika rivuler och klättrande floder till dunklande havsvågor - verkar på en mycket större kollektiv skala, lutande sluttningar och avluftning av kanoner och kanaler, medan demontering av sandstänger och skärsnävar. En flods åtgärd är intimt bunden av förväxling och massförbrukning, eftersom mycket av det erosiva arbetet transporterar bort produkterna från dessa operationer.

  Andra agenter

  Andra agenter och processer förutom vatten kan uppnå förväxling och erosion. Exfoliering är en manifestation av förväxling i vilka plattor eller plattor av rock slough av en förälder kupol eller sten som vanligtvis observeras i granit. Geologer är inte helt överens om vad som orsakar avskalning - kemisk vädring via vatten är en möjlighet - men förändringar i tryck eller temperatur som en påträngande massa av sten utsätts genom erosion har antagits. Biologisk förväxling omfattar levande organismers påverkan på stenbrytning. Lagor, de symbiotiska föreningarna av alger och svampar som vanligtvis koloniserar barsten, kan till exempel läcka ut mineraler från sten och försvaga den, liksom slita bort mindre partiklar genom att expandera och komma ihop med vätning och torkning. Vind kan vara ett anmärkningsvärt medel för erosion, slipning av sten med luftburna partiklar och avlägsnande av markskikt av sand och silt.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com