• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Geologi
  Skillnader mellan en begränsad akvifer och en okonfirerad akvifer

  Vattenfärger är vattendrag som ligger under jord. De kan vara inneslutna i omgivande berg, som kallas en begränsad akvifer, eller finns i ett lager av vattenmättad grus eller sand, som kallas en okonfinerad akvifer. Båda typerna av akviferer används för bevattning, industriella tillämpningar och konsumtion. Dricksvatten håller på att bli en uppskattad resurs, eftersom många vattenmassor runt om i världen krymper från överanvändning när den globala befolkningen ökar. Påfyllning av akvifer är också beroende av en komplex interaktion av klimat- och vädermönster.
  Aquifer Formation

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com