• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Geologi
  Hur påverkar jordbävningar positivt miljön?

  Det kan komma som en överraskning att få veta att jordbävningar och deras efterverkningar, tsunamier, kan ha en positiv inverkan på miljön. 2012, två år efter jordbävningen 8,8 i Chile, Sydamerika, upptäckte forskare och forskare att länge glömda livsmiljöer återuppstod, och flora och fauna upplevde en återupplivning efter jordbävningen och dess resulterande tsunami. Jordbävningar tillåter också forskare att lära sig mer om jordens inre genom att studera och läsa hur seismiska vågor rör sig.

  TL; DR (för länge; läste inte) |

  Forskningar lärde att jordbävningar och resulterande tsunamier kan ha en positiv effekt på stränder som försvann genom erosion. Eftersom sandstränder utgör 80 procent av världens kustlinjer, kan naturens förödande effekter återskapa nya breda och smickrare stränder och få tillbaka flora och fauna längs kontinentala stränder som lyfter upp under jordbävningen.
  Nya sandstränder

  Jordbävningar och resulterande tsunamier lämnar vanligtvis förstörelse och förödelse i deras vaken, vilket resulterar i en stor katastrof för strandekosystem längs strandlinjen. Forskare från UC Santa Barbaras marinvetenskapsinstitut upptäckte hög dödlighet i vattenflora och fauna längs de klippiga stränderna i södra centrala Chile, men de upptäckte också att efterverkningarna av dessa naturkatastrofer återskapade nya sandstränder där inga funnits i flera år.
  Nytt växtliv -

  MSI-forskarna studerade redan effekterna av människan gjorda intrång på sandstränder, till exempel havsväggar och steniga omvälvningar, innan jordbävningen träffade, så de hade jämfört villkoren för många stränder längs södra centrala chilenska kusten. Efter den förödande jordbävningen och tsunamin 2010 beslutade de att studera samma stränder för att mäta effekterna av naturkatastrofen. De upptäckte förvånansvärt nya sanddyner prickade med växter där tidigare inga växter trivdes.
  Kustbeväpning och erosion |

  I områden där en oceanisk platta underkastar eller går under en kontinental platta uppstår upplyftning med den kontinentala plattan stiger högre än den oceaniska, så stränderna breddas och plattas ut. Resultaten av studien visade att konstruktionen av havsväggar och steniga fasthållningsväggar, kallad kustbevakning, så småningom förstör sandstränder genom erosion och tvättar dem ut till havet. Men efter naturkatastrofen fick de flesta av dessa områden som drabbats av kustbevakning nya depositioner av sand och helt nya strandområden framför kustbeväpningen.
  Seismic Wave Energy Studies -

  I Kalifornien, geologer och forskare studera de seismiska vågorna eller energiproduktionen från jordbävningar längs San Andreas-felet. Dessa studier hjälper forskare att förstå sminken under marken när de seismiska vågorna reser genom jorden. Jordbävningsstudier hjälper också till att identifiera hårda och mjuka markplatser, klipporna under marken och effekterna av kondensation, där jorden svarar som vatten, under en jordbävning. Genom att studera seismiska vågor hoppas forskare hitta sätt de kan förutsäga jordbävningar i god tid före när de inträffar.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com