• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Kemiska reaktioner som krävs för att upprätthålla homeostasis

  Homeostas är ett tillstånd av intern stabilitet i kroppen. Homeostas avser också den process där en organisme upprätthåller balans mellan saker som kroppstemperatur, vattennivåer och saltnivåer. Många kemiska reaktioner inträffar för att upprätthålla homeostasen. Hormoner måste göras genom att bryta andra molekyler. Saltjoner måste absorberas från maten som äts eller förvaras i ben. Muskler måste producera värme för att värma kroppen.
  frigör energi från ATP

  De allra flesta enzymer som får kemiska reaktioner att hända inuti en cell använder en energimolekyl som kallas adenosintrifosfat (ATP) - "Tri" betyder att det finns tre fosfatmolekyler på den. ATP är som ett laddningsbart batteri. ATP kan brytas in i adenosindifosfat (ADP) - "di" betyder att det finns två fosfater - och en enda fosfatmolekyl. När ATP bryts i ADP och P släpper ATP energi som ger enzymer kraften att bryta eller skapa molekyler. Homeostas upprätthålls av många cellulära processer som kräver ATP. Bortsett från enzymer som gör och bryter bindningar, inkluderar andra proteiner som använder ATP proteinpumpar som flyttar salter över ett membran.
  Vitamin D-syntes

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com